Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Rzeszowski Inkubator to długofalowy projekt realizowany w murach Estrady Rzeszowskiej. Misją Inkubatora jest wspieranie oddolnych inicjatyw w zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i animacyjnych w Rzeszowie oraz regionie, poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, dyskusji, wydarzeń artystycznych, partnerstw, czego wynikiem ma być oddziaływanie na rozwój przyszłych twórców i odbiorców kultury. W tym celu RIK proponuje własne działania oraz programy szkoleniowo-warsztatowe, zarówno dla pojedynczych osób jak i grup, które pod opieką RIKu zapragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kultury.

---

Rzeszowski Inkubator Kultury (Rzeszów Incubator of Culture) is a long-term project implemented by Estrada Rzeszowska. Its mission is to support grassroots initiatives in the fields of broadly understood culture, social and animation activities in Rzeszów and the region, by organising meetings, trainings, workshops, discussions, artistic events and partnerships, which are to influence the development of future creators and consumers of culture. For this purpose, RIK offers its own activities as well as training and workshop programmes, both for individuals and groups seeking to expand their cultural knowledge and skills under the care of RIK.