Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Europejski Stadion Kultury to największy na Podkarpaciu i jeden z najciekawszych festiwali w Polsce, który od początku swojego istnienia, czyli od 2011 roku zapewnia uczestnikom solidną, intensywną dawkę doznań artystycznych. Co wyróżnia ESK spośród innych festiwalu to jego interdyscyplinarny charakter. Europejski Stadion Kultury łączy elementy różnych gatunków muzycznych, teatru, fotografii, filmu i sztuk wizualnych. Od 2013 roku Europejski Stadion Kultury odbywa się w ramach festiwalu Wschód Kultury integrującego środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Więcej o Europejskim Stadionie Kultury przeczytasz na stronie festiwalu: http://stadionkultury.pl/ 

---

The European Stadium of Culture is the largest festival in Podkarpacie and one of the most interesting festivals in Poland. From its beginning in 2011, it provides participants with a solid, intensive dose of artistic experience. What distinguishes the ESC from other festivals is its interdisciplinary character. The European Stadium of Culture combines elements of various genres of music, theatre, photography, film, and visual arts. Since 2013, the European Stadium of Culture has been held as part of the East of Culture festival integrating artistic communities of cities in Eastern Poland and artists from Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and Ukraine).