EN PL

rze2029: Bidbook

Rok temu rozpoczęliśmy wyjątkową przygodę, z przedstawicielami rzeszowskich Instytucji Kultury, organizacji pozarządowych, artystami, animatorami, ekspertami, twórcami kultury oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa wraz z Prezydentem Miasta Rzeszowa Konradem Fijołkiem i Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa Krystyną Stachowską staraliśmy się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 dla Rzeszowa. Nasze działania mogliście obserwować na naszych profilach, jak również na stronie: rze2029.pl

Kontynuujemy rozpoczęte współprace w myśl hasła „move to change”! Już 22 czerwca w ramach Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury zapraszamy na debatę, porozmawiamy o rzeszowskim efekcie ESK i mobilności artystów. Szczegółowy program już wkrótce!

Dzielimy się z Wami naszą aplikacją – Bidbook „Moving Map”, którą prezentowaliśmy w Warszawie 26 października 2023 podczas preselekcji konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W naborze o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 zdecydowało się wziąć udział 12 miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów i Toruń. Panel ekspertów wybrał cztery miasta, które przeszły do kolejnego etapu konkursu.: Katowice, Lublin, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. 

Hasłem przewodnim naszej aplikacji była "poruszona mapa" (moving map). Program kulturalny Rzeszowa jako Europejskiej Stolicy Kultury 2029 był powiązany z wątkami odpowiadającymi koncepcji czterech rodzajów symbolicznych „poruszeń” w sferach postaw oraz wartości. Wszystkie bezpośrednio wpływają na społeczność Rzeszowa i na przestrzeń miasta, uzasadniając metaforę „poruszonej mapy”.

Raport z preselekcji konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 

_____
Europejska Stolica Kultury jest przedsięwzięciem realizowanym i finansowanym w ramach programu Kreatywna Europa. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury po raz pierwszy został przyznany Atenom w 1985 roku. Pomysłodawczynią inicjatywy oraz aktywną promotorką działań na rzecz ochrony dóbr kultury była grecka minister kultury Melina Mercouri. Od początku celami przyznawania tytułu były prezentacja i promocja na arenie międzynarodowej dorobku kulturalnego i artystycznego danego miasta oraz budowanie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnej trosce o zachowanie różnorodności.

Dotychczas tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały dwa polskie miasta: Kraków w 2000 r. oraz Wrocław w 2016 r. Po raz kolejny Polska mogła zgłosić swoje miasto do konkursu w 2023 r., a zwycięzca będzie organizować wydarzenia w 2029 r. Polskie miasto będzie współdzielić tytuł z Szwecją. Laureaci stają się na 12 miesięcy animatorami życia kulturalnego całej UE i prezentują swoją ofertę oraz dziedzictwo na arenie międzynarodowej.
 
Rzeszów był jednym w dwunastu miast aplikujących o tytuł Europejskiej stolicy Kultury 2029. Przygotowaniem założeń i wniosku aplikacyjnego Rzeszowa, zajmował się specjalnie powołany zespół rzeszowskiego środowiska kultury, twórców kultury, animatorów i przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa z Prezydentem Konradem Fijołkiem. 
 

 

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.