Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Breakout Days to festiwal muzyczny stworzony ku pamięci wybitnego twórcy, ponadczasowego artysty, Tadeusza Nalepy oraz stworzonego przez Tadeusza zespołu Breakout. Festiwal ma na celu upamiętniać twórczość oraz postać Tadeusza Nalepy, promować ją wśród mieszkańców Rzeszowa, angażując młodych twórców inspirujących się zespołem Breakout. Wydarzenie jest otwarte dla szerokiej społeczności, jednak za cel stawiamy sobie kultywowanie oraz uhonorowanie twórczości Tadeusza Nalepy wśród mieszkańców Rzeszowa. Działania interdyscyplinarne: konkursy, koncerty, seminaria, pozwolą na konfrontację muzyki zespołu Breakout z nowoczesnymi interpretacjami nurtu muzycznego jakimi są blues i rock. W festiwalu uczestniczą debiutanci, profesjonalni muzycy oraz uczestnicy konkursów, którzy wymieniają się doświadczeniami.

Więcej o festiwalu przeczytasz na stronie: http://breakoutdays.pl/

---

Breakout Days is a music festival dedicated to the memory of an outstanding and timeless artist, Tadeusz Nalepa, and the Breakout band he formed. Festival aims to commemorate the work and persona of Tadeusz Nalepa, promote it among the residents of Rzeszów, and engage young artists inspired by the band Breakout. The Festival is open to the general public and it aims to cultivate and honour the work and persona of Tadeusz Nalepa, and promote it among the residents of Rzeszów, engaging young artists inspired by the band Breakout. Interdisciplinary activities: competitions, concerts and seminars, will allow the artists to confront the music of Breakout with modern interpretations of music trends such as blues and rock. The festival gathers rookies, professional musicians and participants of competitions, who exchange their experiences.