EN PL

Archeologia ścisłego centrum Rzeszowa l spacer z cyklu "Oko na miasto"

  • dorośli
  • seniorzy
  • młodzież
  • wiedza
11.07.2024
18:00
Studnia na rzeszowskim Rynku

Archeologia ścisłego centrum Rzeszowa, czyli spacer z cyklu „Oko na miasto”

  • 11 lipca, godz. 18:00, miejsce zbiórki: Studnia na rzeszowskim Rynku
  • udział bezpłatny
  • w wydarzeniu bierze udział tłumacz języka migowego

Ruszamy z kolejną odsłoną spaceru miejskiego w cyklu "Oko na Miasto". Tym razem wędrówka po mieście pt. "Archeologia ścisłego centrum Rzeszowa". Spacer będzie miał na celu zapoznanie jego uczestników z najstarszymi dziejami Rzeszowa, powstaniu miasta lokacyjnego i jego przekształceniom oraz najważniejszymi odkryciami archeologicznymi. Po krótce omówiony zostanie również stan badań wykopaliskowych. Punktem początkowym będzie rynek miejski, gdzie poruszone zostaną tematy związane z najstarszymi dziejami miasta, od okresu przedlokacyjnego do nadania prawa niemieckiego w 1354 roku.

Kolejnym tematem omawianym w tym miejscu będą działania archeologiczne prowadzone na obszarze rynku. Następnie uczestnicy przeniosą się ulicę Króla Kazimierza (prowadzono tam badania w 1990 roku i odkryto nawarstwienia z XIV wieku) oraz ulicę Grodzisko. W tym ostatnim miejscu rozmowa dotyczyć będzie grodziska wczesnośredniowiecznego w Rzeszowie i jego lokalizacji. Dalej spacer skieruje się w stronę zamku rzeszowskiego i pałacu letniego Lubomirskich, gdzie omówione zostaną początki obu obiektów oraz prowadzone przy nich badania archeologiczne. Kolejnym punkty zlokalizowane zostaną na ulicy 3 Maja, m. in. przy dawnym kolegium pijarskim. Na tym etapie rozmowa skierowana zostanie w kierunku prac badawczych realizowanych w 2017 roku, kiedy to odkryto pozostałości dawnej zabudowy klasztornej, relikty drewnianej drogi i ceglanego kanału galicyjskiego.

Dalej grupa przeniesie się na ulice Kościuszki i Grunwaldzkiej, gdzie prowadzący omówi prace i odkrycia z lat 2018-2021. Uczestnicy zatrzymają się w miejscu dawnego cmentarza przykościelnego oraz bramy Murowanej. Ostatnim punktem będzie plac dworcowy PKP, gdzie w ostatnich latach doszło do odkrycia murowanej zabudowy związanej z nowożytnymi dziejami Rzeszowa. Naszym przewodnikiem będzie Paweł Kocańda.
 

*Zadanie "Oko na miasto - spacery dziejami Rzeszowa - 20lecie Polski w Unii Europejskiej" jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027.

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.