Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Kontakt:

Adres:

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

Telefon: 17 853 80 04

Fax: 17 853 80 13

Strona WWW: http://www.estrada.rzeszow.pl/

E-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

Godziny pracy:

pon.-pt. od godz. 8.30 - 16.30

NIP: 8130269058 


Obowiązki administratorów danych zostały ujęte w rozporządzeniu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednym z obowiązków jest podanie na stronie internetowej administratora, a jeżeli administrator nie prowadzi własnej strony internetowej w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Kontakt z inspektorem danych można nawiązać pod adresem iod3@erzeszow.pl 

 

INSTYTUCJA NIE REALIZUJE PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Kontakt

Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów
NIP: 813 026 90 58

pon.-pt.:
8.30 - 16.30

17 853 80 04 fax: 17 853 80 13
Napisz do nas