Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Estrada Rzeszowska - instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 04. Istniejemy od 1958 roku jako instytucja artystyczna zajmująca się prowadzeniem działalności kulturalnej w Rzeszowie i profesjonalną organizacją miejskich wydarzeń kulturalnych, lokalnych interdyscyplinarnych festiwali, koncertów i recitali itp. Wychodzimy naprzeciw społeczności Rzeszowa popularyzując ciekawe zjawiska z różnych dziedzin sztuki. W ramach działalności edukacyjnej i animacji kultury prowadzi Rzeszowski Inkubator Kultury oraz dysponuje półprofesjonalnym studiem nagrań dźwiękowych.

Swoje statutowe zadania realizujemy przez:

  • organizację imprez miejskich,
  • popularyzację sztuki teatralnej, muzycznej i estradowej oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie estrady i teatru, a także promowanie twórczości artystycznej i dorobku kulturowego Rzeszowa
  • prowadzenie działalności zgodnej z priorytetowymi kierunkami rozwoju Gminy Miasta Rzeszowa w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, popularyzacji i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dorobku kulturowego Rzeszowa, a także z założeniami strategicznymi dokumentów programowych rozwoju i promocji Miasta.

Bazując w swej działalności na długoletnim doświadczeniu organizujemy z powodzeniem koncerty, recitale, festiwale i wystawy. Staramy się działać w różnych obszarach kultury, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i wyjść na przeciw ich oczekiwaniom.

Proponujemy Państwu także obsługę techniczną wszelkich imprez obejmującą nagłośnienie, oświetlenie, wynajem barierek zaporowych. Do realizacji naszych zleceń wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniki świetlnej i dźwiękowej, zaś stała współpraca ze sprawdzonymi partnerami gwarantuje organizację imprezy na najwyższym poziomie.

Zapewniamy oryginalne pomysły 
i profesjonalną organizację!

Kontakt

Estrada Rzeszowska
ul. Jagiellońska 24
35-025 Rzeszów
NIP: 813 026 90 58

pon.-pt.:
8.30 - 16.30

17 853 80 04 fax: 17 853 80 13
Napisz do nas