Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Akademia Wolontariatu to grupa wolontariuszy działająca przy Estradzie Rzeszowskiej. Celem Akademii Wolontariatu jest zachęcenie do aktywności wszystkich tych, którzy chcą mieć wpływ na wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Pragniemy zwrócić uwagę na ogromny potencjał możliwości jakim dysponuje wolontariat, a równocześnie jak wiele korzyści i frajdy może generować dla samych wolontariuszy. Bycie wolontariuszem to super-moc, przy użyciu której można wpływać na funkcjonowanie społeczności lokalnej, a dzięki temu kreować otaczającą nas rzeczywistość. Każdy uczestnik programu otrzymuje możliwość udziału w szkoleniach kompetencyjnych i rozwojowych, dzięki którym w praktyczny sposób może wykorzystać zdobytą wiedzę.