Estrada Rzeszowska - logo

Bilety

Studio rejestracji dźwięku Estrada Studio jest wyjątkowym miejscem, które oferuje preferencyjne warunki korzystania. Początkujący twórcy, po spełnieniu określonych warunków, mogą skorzystać z oferty nieodpłatnie. Rejestrujemy utwory wokalne, instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne. Możesz nagrać u nas swoje pierwsze demo, komendy do aplikacji mobilnych, audioksiążkę... i wiele innych! Nagrywamy metodą tradycyjną oraz na tzw. "Setkę". Estrada Studio to też miejsce, w którym odbywają się kameralne koncerty ciekawych polskich artystów.

---

Estrada sound recording studio is a unique place which offers inclusive terms of use. Beginner artists, upon meeting certain conditions, may use the offer free of charge. We record vocal, instrumental and vocal-instrumental pieces. You can record your first demo, commands for mobile applications, audio book... and many more! We record using the traditional method and direct sound method. Estrada Studio also hosts chamber concerts of interesting Polish artists.